Wiehnachten

Kiek mol, wat is de Himmel so rot.Dat sünd de Engels, de backt dat Brot.De backt den Wiehnachtsmann sin Stuten,för all de lütten Leckersnuten. Nu flink de Teller ünnert Bett,und legg ju hin und west recht nett.De Sünnerklas steit för de Dör,de Wiehnachtsmann de schickt em her. Wat de Engels …